Objednávka

Pre objednanie zákazky je nutné dodať nasledujúce informácie:

  • grafickú predlohu (zaslať e-mailom alebo poštou na diskete vo formátoch TIF, JPG, CDR a iné), jednoduché predlohy je možné poslať faxom.
  • veľkosť výšivky alebo nášivky
  • farebnosť (približné farby)
  • umiestnenie výšivky (kam sa bude vyšívať)
  • počet kusov

Priebeh zakázky:

Na základe Vašej objednávky Vám zhotovíme kalkuláciu.
Po schválení kalkulácie Vám vyrobíme vzorok. Ak je vzorok v poriadku, následuje výroba.